Polityka

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://www.beataolszewskabowiem.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności i Polityki cookies.

Polityka prywatności i Polityka cookies określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://www. beataolszewskabowiem.pl.

Administratorem strony i danych osobowych jest Beata Olszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Olszewska BO_WIEM z siedzibą w Brzegu, ul. Juliusza Słowackiego 50/1, NIP: 7471615348. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się kontaktować bezpośrednio z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail bowiem.beataolszewska@gmail.com.

Jako Administrator oświadczam, że dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz o Twoją prywatność jako Użytkownika strony.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie przeze mnie z nowych narzędzi. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego?

Kontakt mailowy

W celu skontaktowania się ze mną za pomocą poczty elektronicznej, niezbędne jest przekazanie swojego adresu e-mail. Dodatkowo, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać i utrzymać kontakt.

Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się ze mną na adres e-mail bowiem.beataolszewska@gmail.com.

Rezygnacja z newslettera nie prowadzi do usunięcia Twoich danych z systemu mailingowego. Dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem, jak również w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem.

Ciasteczka

Korzystam z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (ciasteczek), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb odwiedzających.

Moja strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych, które są zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) są danymi informatycznymi, które są przechowywane na Twoim urządzeniu wtedy, gdy odwiedzasz moją stronę. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (z innych stron internetowych).

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Zgodnie z RODO masz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do sprostowania / poprawiania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku braku podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Powierzenie danych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi:

cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 367731587, NIP 7792467259, kapitał zakładowy 283 600,00 zł w pełni wpłacony – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Przewiń na górę